Placeholder image Placeholder image

Overblijf/TSO

De registratie en facturering van de TSO wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft niet alleen grote voordelen voor de school en de overblijf, die verantwoordelijk is voor de overblijf, maar ook voor u als ouder/verzorger.

 

Flexibel aan- en afmelden van de overblijfmomenten
U kunt als ouder/ verzorger, de overblijfmomenten van uw kind eenvoudiger en flexibeler bepalen namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U heeft daarnaast iedere dag tot 10 uur zelf de gelegenheid om uw kind aan- of af te melden voor het overblijven van die dag. Dit kan eenvoudig via de mobiele site voor de smartphone of tablet: mobiel.overblijvenmetedith.nl

 

Gevraagde actie

Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren is het noodzakelijk dat alle ouders/ verzorgers, dus ook degenen die hun kind incidenteel gebruik laten maken van de TSO, zich inschrijven in het systeem. Wij verzoeken u vriendelijk om dit te doen via de website: www.overblijvenmetedith.nl

 

Hulp nodig bij het aanmaken van een ouderaccount?

Op maandag van half 9 tot half 10 kan meester René u helpen. Mocht u daarnaast nog vragen hebben, dan kunt u altijd via een e-mailbericht contact opnemen met de directie.

 

 

Voor het aanmaken van een account kunt u zich wenden tot Nel Baur. Overblijven wordt gecoördineerd door Nel Baur.

 

 

Om direct in te loggen drukt u op onderstaand logo 


This website and its content is copyright of SLBV ©2019 All rights reserved. For more info klik:Info SLBV