Placeholder image Placeholder image

Waar staan wij voor?

 

Schooltijden en vakanties

Maandag: 8:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Dinsdag: 8:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Woensdag: 8:30-12:15 uur ('s middags vrij)
Donderdag: 8:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur
Vrijdag: 8:30-12:00 uur en 13:15-15:15 uur

Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20
Kerstvakantie 18-12-19 t/m 01-01-21
Voorjaarsvakantie 19-02-21 t/m 26-02-21
Goede Vrijdag en Pasen 02-04-21 t/m 05-04-21
Meivakantie 03-05-21 tm 14-05-21
Koningsdag 27-04-21
Hemelvaart 13-05-21
Pinksteren 24-05-21
Zomervakantie 16-07-21 t/m 30-08-21

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter of tandarts vragen wij u dit op tijd aan school te melden. Dit kan via onze Parro App, maar ook telefonisch bij Nel Baur. Hierbij geeft u dan de naam en klas van uw kind door, zodat zij dit aan de betreffende leerkracht kan melden. Dit geldt ook voor onze 4-jarige leerlingen, die nog niet leerplichtig zijn. Als ziekte niet op tijd gemeld wordt, zijn wij genoodzaakt dit voor de leerlingen van 5 jaar en ouder te registreren als ongeoorloofd verzuim. Mocht uw kind langduriger ziek zijn, kunt u contact opnemen met de leerkracht of zal de leerkracht contact met u zoeken om te kijken hoe het met uw kind gaat en om eventuele afspraken te maken met betrekking tot huiswerk. Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, zullen wij altijd proberen om u thuis of op het werk te bereiken. Wees er dus alert op dat wanneer telefoonnummers wijzigen, wij daarvan op de hoogte worden gesteld.

Vertrouwenspersoon

We hopen uiteraard dat u tevreden bent over onze school, maar mocht u toch ergens ontevreden over zijn of een klacht hebben willen wij dit op een juiste wijze afhandelen. Klachten hebben immers ook een signaalfunctie, die ertoe kunnen leiden dat de kwaliteit van ons onderwijs en de gang van zaken op school verbeterd kunnen worden. U kunt een klacht op verschillende niveaus indienen. Dit varieert van het bespreken van de klacht met degene over wie de klacht gaat tot het indienen van een formele klacht bij de landelijke klachtencommissie. Wij hopen dat u in eerste instantie de klacht op het niveau van de school indient. Daarbij vragen wij u om het eerst bespreekbaar te maken met de eventueel betreffende leerkracht en wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de directie. Ook bestaat er de mogelijkheid om dit vertrouwelijk te bespreken met de vertrouwenspersoon van school
dhr. R. Heemskerk(rheemskerk@plataan-pernis.nl) Placeholder image