Ziekmeldingen

Ziekteverzuim moet vóór half 9 gemeld worden bij de groepsleerkracht of de directie. De school is verplicht een kennisgeving ongeoorloofd verzuim in te vullen, wanneer zij niet op de hoogte is van de aard van het verzuim.

 

Ziekmeldingen kun u doen via het telefoonnummer: 010-4161023 of 06-16866804

U kunt ook inspreken op de voicemail.