"Ik ben goed, precies zoals ik ben. Ik ben uniek!'

 

Op onze school staan de volgende kernwaardern centraal:

 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Plezier
 • Sterke binding met ouders en de wijk

Wij werken bewust aan:

 • Maximale talentontplooiing
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Toekomstgericht onderwijs
 • Aandacht voor de mensen en de wereld om ons heen
 • Respect voor de ander en onszelf
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen
 • Omgaan met verschillen
 • Sociale weerbaarheid
 • Onderwijs op maat
 • Waardering

 

Wilt u de uitgebreide missie, visie en kernwaarden van De Plataan lezen, klik dan hier.