Het schoolteam 2018-2019

Schoolleiding     
Directeur Dhr. Hans Goedegebuur directie@plataan-pernis.nl
     
Groepsleerkrachten    
Groep 1/2A Mw. Marian Zom mzom@plataan-pernis.nl
  Mw. Karina Tonneyck ktonneyck@plataan-pernis.nl
     
Groep 3 Mw. Rabia Keskinkiliç rkeskinkilic@plataan-pernis.nl
  Mw. Nicky Remers nremers@plataan-pernis.nl
Groep 4 Mw. Linda de Bloois  lbloois@plataan-pernis.nl
Groep 5 Dhr. Rob van Steenis

rsteenis@plataan-pernis.nl

Groep 6 Mw. Karlijn Bovenberg

kbovenberg@plataan-pernis.nl

  Mw. Marian Ivangh mivangh@plataan-pernis.nl
Groep 7 Mw. Christina Rotgans

crotgans@plataan-pernis.nl

Groep 8 Dhr. René Heemskerk

rheemskerk@plataan-pernis.nl

  Mw. Sylvia Buijtendijk sbuijtendijk@plataan-pernis.nl
Leertuin Mw. Sylvia Buijtendijk

sbuijtendijk@plataan-pernis.nl

   

 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs    
Lekker-Fit!  Dhr. Gino Blom gblom@plataan-pernis.nl
     
Interne begeleiding    
IB-er/ Aandachtsfunctionaris Mw. Ester de Nijs enijs@plataan-pernis.nl
     
Overige taken en medewerkers    
Onderbouwcoördinator Mw. Marian Zom

mzom@plataan-pernis.nl

Bovenbouwcoördinator Mw. Karlijn Bovenberg

kbovenberg@plataan-pernis.nl

Talentbegeleider Mw. Sylvia Buijtendijk sbuijtendijk@plataan-pernis.nl
Leescoördinator Mw. Karina Tonneyck ktonneyck@plataan-pernis.nl
Leescoördinator Mw. Linda de Bloois lbloois@plataan-pernis.nl
Woordenschatcoördinator Mw. Rabia Keskinkiliç rkeskinkilic@plataan-pernis.nl
Rekenspecialist/Techniekcoördinator Dhr. René Heemskerk rheemskerk@plataan-pernis.nl
Arbomeester Dhr. René Heemskerk

rheemskerk@plataan-pernis.nl

Vertrouwenspersoon Dhr. René Heemskerk

rheemskerk@plataan-pernis.nl

ICT  

 

Website/ Nieuwsbrief/ Schoolgesprekken Mw. Karina Tonneyck

ktonneyck@plataan-pernis.nl

Conciërge Dhr. René Keller

rkeller@plataan-pernis.nl

School Maatschappelijk Werk Mw. Carla Huson

carlahuson@enver.nl