Talentontwikkeling

Op De Plataan gaan wij ervan uit dat iedereen talent heeft. Wij helpen de leerlingen graag hun talenten te ontdekken en ontplooien. In voorgaande jaren was dit in samenwerking met Stichting Welzijn Pernis maar omdat zij zich meer gaan richten op jongeren en ouderen zijn wij op zoek gegaan naar een vervangende dienstverlener. In 2017-2018 organiseren wij onder schooltijd, samen met Dynamic Activities en Barendrecht Yoga, een aanbod voor alle leerlingen van De Plataan. Met het aanbod van 2017-2018 willen wij de leerlingen goed voorbereiden op de toekomst en aansluiten bij de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit zijn -volgens de definities van SLO- competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding belangrijk in de 21e eeuw. De groepen 1/2 gaan o.a. KleuterYoga doen, de groepen 3 t/m 5 krijgen Drama en Creatief met Taal en de groepen 6 t/m 8 Maatschappelijk ondernemen en ICT/Multimedia.

Verder is de techniekcoördinator al weer druk bezig met de voorbereidingen van het Wetenschap- en Techniekonderwijs.

 

Ook besteden wij extra aandacht aan de studievaardigheden. Hierbij maken we gebruik van de methode Blits en Zip!.