Protocollen, gedragscode en schoolafspraken

 

Op OBS De Plataan streven we naar een goede en plezierige sfeer. Wij willen een veilige leer-, speel-, en werkomgeving creëren voor zowel leerlingen, ouders en het team. Om het pedagogisch klimaat te waarborgen en het onderwijs aan en de zorg voor onze leerlingen zo effectief mogelijk te laten verlopen, heeft het team van De Plataan een aantal protocollen geformuleerd.

 

Klik hier voor het Mobiele telefoonprotocol.

Klik hier voor het Luizenprotocol.

Klik hier voor het Gedragsprotocol.

Klik hier voor het Pestprotocol.

Klik hier voor het protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking.

Klik hier voor het Privacy Regelement Stichting BOOR.

 

Wij hanteren tevens het Handelingsprotocol meldcode “Huiselijk geweld en Kindermishandeling” en de verwijsindex SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak).

 

Klik hier voor het complete handelingsprotocol.