De Leertuin

 

“Samenhang wordt opgebouwd in een manier van werken die we aanduiden met het begrip ‘thematiseren’: het laten groeien en opbouwen van een ‘stroom’ van betekenisvolle activiteiten voor leerlingen rond een inspirerend thema, aangestuurd door de vragen en inbreng van leerlingen. Daarbinnen speelt de samenwerking tussen leerlingen zich af.

 

In de Leertuin komen kinderen uit verschillende groepen bij elkaar om te werken aan een project van ongeveer 6 à 8 weken. Dit kan zijn: over het Binnenhof, het menselijk lichaam, dino’s, schaken, de VOC, 2e WO, enz. Voordat het project start, worden de leerlingen over het onderwerp/thema op de hoogte gebracht. Wie gemotiveerd én enthousiast is om aan de slag te gaan met dit onderwerp kan zich vervolgens opgeven bij de meester of juf. Dit alles in goed overleg met de leerkracht van de groep.

De lessen van minimaal een uur vinden onder schooltijd plaats.  

De kinderen leren samenwerken, plannen en reflecteren in de vorm van projecten. Daarnaast is er in de Leertuin ruimte om te werken aan zelfvertrouwen, werken met de computer/programmeren, computergericht denken. De groepen zijn heterogeen samengesteld.