Kwaliteit

Basisschool De Plataan is een school met goede onderwijsresultaten.

 

Op De Plataan verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs, dat motiveert en inspireert. Wij willen onze leerlingen het onderwijs bieden dat zij verdienen. Wij doen ons uiterste best om het maximale uit onze leerlingen te halen.  Leerlingen verschillen in mogelijkheden, interesses en persoonlijke omstandigheden. Wij leren onze leerlingen om te gaan met deze verschillen en binnen ons onderwijs gaan wij uit van diversiteit. Wij houden rekening met specifieke onderwijsbehoeften en werken daarom gedifferentieerd. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs en handelen aanpassen indien nodig. Wij organiseren zowel maatwerk voor ‘Pluskinderen’ als voor zorgleerlingen.

 

Wilt u ons zorgplan bekijken? Klik dan hier.

Op 31 mei 2013 heeft de onderwijsinspectie De Plataan bezocht en ontvingen wij een 'groene kaart'.

 

Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Plataan op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Zowel de eind- als de tussenopbrengsten worden als voldoende beoordeeld. Het reeds eerder toegekende basisarrangement wordt daarmee gehandhaafd.

 

Wilt u het complete inspectierapport lezen? Klik dan hier.