Afscheid nemen van juf Neiske

02 mei 2017

Schoolmarkt

Op woensdagmiddag 31 mei a.s. organiseren wij weer een schoolmarkt. Dit jaar is het anders dan voorgaande jaren en ligt de organisatie grotendeels in handen van de leerlingen!

 


Schoolmarkt
En natuurlijk zal voor de inwendige mens ook gezorgd worden.  

Ook dit jaar zamelen we weer geld in voor activiteiten die niet meer gesubsidieerd worden vanwege allerlei bezuinigingen. Met de opbrengst van de vorige schoolmarkt zijn diverse lees- en informatieboeken gekocht voor de schoolbibliotheek. 

Voor deze middag zijn wij op zoek naar uw hulp, creativiteit en vooral aanwezigheid. 

Om deze dag te organiseren zijn wij al druk bezig om sponsoren te benaderen. Wellicht wilt u als particulier of bedrijf ook iets betekenen voor de school d.m.v. een financiële bijdrage of een (cadeau) bijdrage aan het rad van avontuur. 

Binnenkort zullen wij u nader informeren over de verkoop van de loten en wat er zoal te winnen is.  

Voor aanmeldingen voor hulp, sponsoring etc. kunt u zich melden bij Miranda Ketting of Hedy Lachman.  

Namens de leerlingen, team en Ouderraad.