Afscheid nemen van juf Neiske

13 juni 2016

Renovatie/verbouwing OBS De Plataan

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

 

Met grote vreugde delen wij onderstaand persbericht. Dit bericht, opgesteld door De Gemeente Rotterdam en De Plataan,  is binnenkort ook te lezen op Pernisonline.nl, in de Stadskrant en in de lokale bladen.


Renovatie/verbouwing OBS De Plataan
Goed nieuws voor OBS De Plataan in Pernis. Op 18 mei hebben het college van bestuur van stichting BOOR, waar De Plataan onder valt, en gemeente Rotterdam samen overeenstemming bereikt over de financiering van de renovatie van De Plataan.

Het huidige schoolgebouw is te klein en gedateerd. De renovatie moet zorgen voor een fijne leer- en leefomgeving die voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van onderwijs en een lagere energierekening. Na de renovatie moet het gebouw weer 20 jaar mee kunnen.

Er komen twee nieuwe leslokalen, die de twee tijdelijke lokalen op het plein vervangen. De binnen- en de buitenkant van het gebouw worden aangepakt. Zo worden onder meer nieuwe verlichting en een goed ventilatiesysteem aangebracht. Daarnaast worden nieuwe kozijnen met dubbel glas geplaatst en de gevel- en dakisolatie worden verbeterd. Het gebouw wordt zo een stuk energiezuiniger en krijgt een gezonder binnenklimaat.

De aanbesteding vindt deze herfst plaats. Het is de bedoeling dat de renovatie in het voorjaar van 2017 start en in de herfst van 2017 klaar is.