Afscheid nemen van juf Neiske

28 oktober 2016

Renovatie schuift door in planning

Eén stapje achteruit om straks twee stappen vooruit te kunnen zetten. Het bestuur van

stichting BOOR, waar OBS De Plataan onder valt, en gemeente Rotterdam willen samen

meer tijd nemen om het renovatie- en uitbreidingsplan vast te stellen.

 


Renovatie schuift door in planning

Een belangrijk onderdeel van de renovatie van het schoolgebouw, is de uitbreiding die de twee

tijdelijke lokalen op het plein vervangt. De school heeft in de tussentijd te maken gekregen met een sterker groeiend aantal leerlingen dan in eerste instantie was verwacht. Om voor de toekomst hier nog beter op in te kunnen spelen, hebben stichting BOOR en de gemeente er samen voor gekozen, om het vaststellen van het renovatie- en uitbreidingsplan, ten minste 4 weken op te schuiven in de planning. Deze tijd is nodig om wijzigingen in de huidige plannen door te voeren en de school nu al beter geschikt maken om eventuele extra uitbreiding in de toekomst beter mogelijk te maken. De verwachting is dat de renovatie in het voorjaar van 2017 start en eind 2017 of begin 2018 klaar is.