Agenda

25 januari 2019
Inloopochtend
Ouders mogen de lessen bijwonen en afhankelijk van de soort les meedoen. Deze zal zijn van 8.30-9.00 uur. Om 9.00 uur zal de bel gaan en worden u gevraagd rustig te vertrekken. De leerkracht gaat gewoon verder met de les. Mocht u niet de gehele tijd willen bijwonen maar eerder willen vertrekken dan is dit ook goed.
30 januari 2019
Koffieochtend
22 februari 2019
Studiedag
25 februari t/m 1 maart 2019
Voorjaarsvakantie
4 t/m 28 maart 2019
Project Kunst
6 maart 2019
Luizencontrole
12 maart 2019
Inloopochtend
Ouders mogen de lessen bijwonen en afhankelijk van de soort les meedoen. Deze zal zijn van 8.30-9.00 uur. Om 9.00 uur zal de bel gaan en worden u gevraagd rustig te vertrekken. De leerkracht gaat gewoon verder met de les. Mocht u niet de gehele tijd willen bijwonen maar eerder willen vertrekken dan is dit ook goed.
13 maart 2019
Koffieochtend
18 t/m 22 maart 2019
Week van de Lentekriebels
28 maart 2019
Tentoonstelling Thema Kunst
1 t/m 5 april 2019
Rapportweek
5 april 2019
Veteraan in de klas
8 t/m 12 april 2019
Rapportweek 2
Op donderdag 11 april zal de avondopening zijn voor het houden van rapportgesprekken.
10 april 2019
Inloopochtend
Ouders mogen de lessen bijwonen en afhankelijk van de soort les meedoen. Deze zal zijn van 8.30-9.00 uur. Om 9.00 uur zal de bel gaan en worden u gevraagd rustig te vertrekken. De leerkracht gaat gewoon verder met de les. Mocht u niet de gehele tijd willen bijwonen maar eerder willen vertrekken dan is dit ook goed.
12 april 2019
Koningsspelen
16 t/m 17 april 2019
IEP Eindtoets groep 8
De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.
17 april 2019
Koffieochtend
18 april 2019
Studiedag
19 april 2019
Goede vrijdag
22 april t/m 3 mei 2019
Meivakantie
8 mei 2019
Luizencontrole
23 mei 2019
Inloopochtend
Ouders mogen de lessen bijwonen en afhankelijk van de soort les meedoen. Deze zal zijn van 8.30-9.00 uur. Om 9.00 uur zal de bel gaan en worden u gevraagd rustig te vertrekken. De leerkracht gaat gewoon verder met de les. Mocht u niet de gehele tijd willen bijwonen maar eerder willen vertrekken dan is dit ook goed.
27 t/m 31 mei 2019
Dagen vrij en Hemelvaart
9 t/m 10 juni 2019
Pinksteren
19 juni 2019
Kleuterfeest
28 juni 2019
Inloopochtend
Ouders mogen de lessen bijwonen en afhankelijk van de soort les meedoen. Deze zal zijn van 8.30-9.00 uur. Om 9.00 uur zal de bel gaan en worden u gevraagd rustig te vertrekken. De leerkracht gaat gewoon verder met de les. Mocht u niet de gehele tijd willen bijwonen maar eerder willen vertrekken dan is dit ook goed.
1 t/m 5 juli 2019
Rapportweek 3
Op donderdag 4 juli zal de avondopening voor rapportesprekken zijn.
11 juli 2019
Musical groep 8
12 juli 2019
Groep 8 vrij
16 juli 2019
Groep 8 uitje en BBQ
18 juli t/m 30 augustus 2019
Zomervakantie