Agenda

27 t/m 31 mei 2019
Dagen vrij en Hemelvaart
3 juni 2019
Inloopochtend
Ouders mogen de lessen bijwonen en afhankelijk van de soort les meedoen. Deze zal zijn van 8.30-9.00 uur. Om 9.00 uur zal de bel gaan en worden u gevraagd rustig te vertrekken. De leerkracht gaat gewoon verder met de les. Mocht u niet de gehele tijd willen bijwonen maar eerder willen vertrekken dan is dit ook goed.
9 t/m 10 juni 2019
Pinksteren
1 t/m 5 juli 2019
Rapportweek 3
Op donderdag 4 juli zal de avondopening voor rapportgesprekken zijn.
11 juli 2019
Musical groep 8
12 juli 2019
Groep 8 vrij
16 juli 2019
Groep 8 uitje en BBQ
18 juli t/m 30 augustus 2019
Zomervakantie