Nieuws - pagina 2

Staking

02 december 2017 - 
Beste ouders/verzorgers,
 
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Op 5 oktober is onze school gesloten geweest in verband met de landelijke staking. Op dit moment ziet het er naar uit dat op 12 december wederom gestaakt gaat worden. De achtergrond van deze staking wordt in onderstaande brief van de PO raad uiteengezet. 
Deze week brengen wij in kaart welke leerkrachten bereid zijn om te staken. Komende week gaan directie en leerkrachten om de tafel om te praten over de manier waarop we de schooldag van de kinderen zo goed mogelijk kunnen inrichten, wanneer de leerkrachten op 12 december wederom massaal staken en de school daardoor gesloten blijft. Wanneer u hier als ouder een bijdrage aan zou kunnen leveren, horen we dat graag. 
Hieronder vindt u de brief, zoals die door de PO raad is gericht aan alle ouders van kinderen op basisscholen in Nederland. 

Met vriendelijke groet, 

Daphne Mutter
Directeur OBS de Plataan


Lees meer ›
Ouders en grootouders gezocht!! Hellllup!!!

Ouders en grootouders gezocht!! Hellllup!!!

30 november 2017 - 

 

In de onderbouw werken we met leesouders. In de bovenbouw zouden we ook graag hulpouders erbij willen op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Wij willen gaan werken met Spellingsprint en Rekensprint, dat is een programma voor de kinderen waarbij de automatisering onvoldoende op gang gekomen is. En Connect lezen en Ralfi lezen inzetten. Oefenen met lezen volgens een strategie ter verbetering van het tempo of de nauwkeurigheid. De leerkrachten komen handen tekort om dit zo veel mogelijk extra aan te kunnen bieden. Hoe vaker het aangeboden kan worden, hoe sneller het effect heeft op de leerling. 

Heeft u 1x per week tijd (30 min.) en vindt u het leuk om met een aantal kinderen te oefenen met tafels, woorden oefenen of lezen?

Meld u dan vóór 19 december aan bij de intern begeleider met uw naam, naam van uw kind, in welke groep uw kind zit en welke dag u kunt. Via enijs@plataan-pernis.nl 

U zal bij de klas van uw kind ingedeeld worden en zult uitleg krijgen over de activiteit. 

 

Afscheid juf Neiske

30 november 2017 - Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 5, 6 en 7,

 
Middels deze mail wil ik u laten weten dat Neiske Quicken na haar verlof niet terug zal komen op de Plataan.

Lees meer ›
Staking 5 oktober

Staking 5 oktober

27 september 2017 - Geachte ouders en/of verzorgers,

Zoals u langs diverse kanalen hebt kunnen vernemen, hebben de vakbonden voor donderdag 5 oktober 2017 een staking aangekondigd in het primair onderwijs. Deze staking is bedoeld om kracht bij te zetten aan de politieke wens van de organisaties die zijn verenigd in het PO-Front. Zij vragen om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor verhoging van de salarissen en verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs. Nu de stakingsoproep is gedaan, hebben alle werknemers in het primair onderwijs het wettelijke recht om op die dag te staken. Op onze school geven alle medewerkers gehoor aan de stakingsoproep.

Als lid van de PO-Raad en ook als individueel schoolbestuur ondersteunt ons schoolbestuur, BOOR, de oproep om een beter salaris en een aanvaardbare werkdruk in het primair onderwijs mogelijk te maken. Er dreigt een lerarentekort, terwijl we in de regio Rotterdam veel en goede leraren nodig hebben om het best mogelijke onderwijs te geven. Een ruimere bekostiging zou onze school en leraren in staat stellen om meer te investeren in ieder kind. Ook ons schoolbestuur BOOR vindt dit doel een collectieve actie waard. En ook onze werkgeversorganisatie, de PO-Raad, ondersteunt deze staking.

Voor u en uw kind betekent dit dat op donderdag 5 oktober onze school gesloten zal zijn. In beginsel wordt van ouders of verzorgers verwacht dat zij zich zelf inzetten om opvang te organiseren voor hun kind. De kinderopvangorganisatie “Bij de Hand” is bereid om extra kinderopvangfaciliteiten ter beschikking te stellen op de stakingsdag, voor de kinderen die normaal gesproken al naar de opvang gaan. Als u van de opvang gebruik wilt maken, dient u dit zo snel mogelijk te melden bij “Bij de Hand”.

Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking, maar wij vertrouwen erop dat deze op langere termijn bijdraagt aan méér en tevreden leerkrachten en dus beter onderwijs!

Wij hopen dat de ouders en verzorgers van de leerlingen van OBS de Plataan deze actie ook onderschrijven en hun kinderen thuis houden of elders onderbrengen. Het gaat tenslotte om het behoud van goed onderwijs voor onze kinderen.

 

Met vriendelijke groet namens het team van OBS de Plataan,

 

Daphne Mutter

Directeur OBS de Plataan

Opening school

Opening school

24 augustus 2017 - Vandaag was de opening van ons gerenoveerde schoolgebouw. Eerst werden de ouders en kinderen toegesproken door Gerard Dijkman (interim-directeur) en Daphne Dudink- Mutter (nieuwe directeur). Daarna door Hans Lesterhuis (bovenschools directeur) en Jan Anker (directeur Meerbouw). De kinderen sprongen daarna het nieuwe schooljaar in. Natuurlijk was het een drukte van jewelste. Na het schooljaar in springen werd de gerenoveerde school samen met ouders bekeken.

Dinsdag 22 augustus starten niet haalbaar

18 augustus 2017 - Beste ouders/verzorgers,

 

We hopen dat jullie een fijne zomervakantie gehad hebben. Vanmorgen hebben wij als team de school mogen bekijken. Wat een werk is er verzet. Men heeft keihard gewerkt, zelfs in de weekenden. Ook aankomend weekend wordt het werk voortgezet om de school maandag op te leveren. Het is fantastisch geworden, wat een verschil.

Zoals u in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft kunnen lezen, was het streven om dinsdag de leerlingen te kunnen ontvangen. Dit is niet haalbaar gebleken gezien, de inrichting, het uitpakwerk en lesvoorbereidingen op dinsdag nog niet gereed zijn. In goed overleg met elkaar en de bovenschoolsdirecteur hebben we besloten om donderdag 24 augustus 2017 te starten met de lessen. Opvang van de kinderen is voor dinsdag en woensdag niet mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Op donderdag 24 augustus 2017 willen we de school feestelijk openen. We hopen dat u aanwezig bent bij dit heugelijk moment. Na de opening op het plein heeft u de mogelijkheid om uw kind naar de klas te brengen en de school te bewonderen. Om 9.15 uur starten de lessen en starten wij het schooljaar 2017-2018. We hopen op een mooie samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Daphne en het team van de Plataan

Vordering in de verbouwing

Vordering in de verbouwing

15 augustus 2017 - 
Verschillende collega's zijn op school wezen kijken en er is door alle mensen daar ontzettend veel werk verzet met heel veel inzet en energie. De afgelopen weken is er zelfs in de weekenden doorgewerkt. Petje af voor iedereen!!
 
Het resultaat is er dan ook naar. Maar ...........
 
Dat het een megaklus zou worden was van te voren bekend en dat het van  alle betrokkenen het uiterste zou vergen om op tijd klaar te zijn was, gezien de grootte van het project, ook te verwachten.
 
Donderdag a.s. gaan alle leerkrachten kijken hoe de zaken ervoor staan. Wat we eventueel al kunnen inruimen. De bovenverdieping is bijna klaar maar aan de benedenverdieping moet nog aardig wat gebeuren. Even afwachten dus of alles op tijd klaar komt.
Eerste paal geslagen!

Eerste paal geslagen!

04 juli 2017 - Ze zijn begonnen! U zult het vast wel gezien hebben, al die drukte rondom school. De eerste paal is geslagen en daarmee is de renovatie gestart. Zelf zijn we druk bezig met inpakken en opruimen. Donderdag 6 juli staan om 7.00 uur de verhuizers er om alles weg te brengen. Naar wij hopen zal alles klaar zijn tegen de tijd dat wij weer moeten beginnen.
Lees meer ›

Benoeming nieuwe directeur

29 juni 2017 -  

Beste ouders,

 

Afgelopen maandag heeft de benoemingscommissie het besluit genomen om mevrouw Daphne Dudink-Mutter voor te dragen als directeur van Obs De Plataan. De medezeggenschapsraad van de school is hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat zij per 1 augustus kan starten als de nieuwe directeur van onze school.

Daphne heeft de nodige ervaring opgedaan in het onderwijs in Rijswijk zowel als leerkracht als lid van de directie.

We heten Daphne van harte welkom op onze school en wensen haar veel succes.

Met vriendelijke groet,

 

Gerard Dijkman

Interim directeur Obs De Plataan

Certificering Lekker Fit! Kleuters

Certificering Lekker Fit! Kleuters

19 juni 2017 - Vandaag werd door de Lekker Fit! consulent het certificaat voor de kleuters uitgedeeld. De afgelopen anderhalf jaar hebben de kleuterjuffen hard gewerkt om dit certificaat te behalen. De lessen voor de groepen 3 t/m 8 worden door Lekker Fit! juf Daisy gegeven. De kleuters krijgen elke dag buitenactiviteiten of activiteiten in het speellokaal volgens de richtlijnen van Lekker Fit!. Deze worden dan door de kleuterjuffen gegeven.
1 2 3