Nieuws

Nieuwe directeur van de Plataan is bekend!

14 juni 2018 - 

 

 

Geachte ouders en verzorgers,

 

Zoals u weet is Daphne Mutter al geruime tijd ziek. In goed overleg is besloten, dat zij niet terugkeert naar de Plataan.

We zijn blij u te kunnen vertellen dat de nieuwe directeur voor de Plataan bekend is.

Dit is Hans Goedegebuur, momenteel adjunct-directeur en waarnemend directeur op basisschool de Plevier in Hoogvliet. Hans Goedegebuur heeft verschillende leidinggevende functies binnen ons bestuur bekleed. Zo heeft hij 4 jaar zelfstandig een locatie van obs de Plevier geleid. Hij heeft veel zin om deze nieuwe uitdaging op te pakken.

 

De heer Goedegebuur start meteen na de zomervakantie. We vinden een goede en warme overdracht belangrijk. Ook de medezeggenschapsraad hecht hier veel waarde aan. Daarom blijft interim-directeur Hildo Buit het komende schooljaar nog op de achtergrond betrokken bij de school, voor ongeveer één dag in de week.

 

Nog voor de zomervakantie is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe directeur. Daarover ontvangt u later meer informatie.

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de heer Buit.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Lesterhuis

Bovenschools directeur stichting BOOR

 

Interim-Directeur

Interim-Directeur

19 maart 2018 - 

Rotterdam, 19 maart 2018

 

Betreft: aanstelling interim-directeur

 

Geachte ouders en verzorgers,

 

Met deze brief informeer ik u dat u vanaf vandaag een nieuw gezicht zult zien op

school. De heer Hildo Buit is toegevoegd aan het team van de Plataan als interimdirecteur. Hij vervangt directeur Daphne Mutter die, vanwege persoonlijke

omstandigheden, langdurig afwezig is.

De afgelopen maanden zijn de taken van de directeur op voortvarende wijze

waargenomen door adjunct-directeur Sylvia Buijtendijk. Hiervoor spreek ik mijn dank en waardering uit. Zij zal ook de komende periode naast Hildo Buit aanspreekpunt voor u blijven.

Hildo Buit is momenteel directeur van obs de Plevier, een andere school binnen ons schoolbestuur. Hij kan zich de komende tijd vrij maken om zich volledig te richten op de Plataan. Samen met het managementteam van de school zal hij het onderwijsproces verder begeleiden, met oog voor wat ieder kind nodig heeft.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de directie via directie@plataan-pernis.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Lesterhuis

 

Bovenschools directeur stichting BOOR

 

Valentijnsdag!

Valentijnsdag!

14 februari 2018 - De juffen stonden klaar om "free hugs" uit te delen. De reacties waren hartverwarmend!
Opening van de techniekweken

Opening van de techniekweken

12 februari 2018 - De techniekweken zijn gestart! Op maandag 12 februari voor schooltijd stonden de leerkrachten op het plein met proefjes of andere technische dingen. Daarna startte René Heemskerk, onze techniekcoördinator, de techniekweken met een openingswoordje en een verrassing. Naast hem stond Alvin van Dijk namens Shell. Hij gaf ons namens Shell een cheque met een waarde van €5000,- om het techniekonderwijs bij ons op school een boost te geven. Hier zijn we heel erg blij mee!

Donderdag 22 februari hebben we een techniektentoonstelling waar u kunt zien wat alle klassen geleerd en gedaan hebben.

Start Nationale Voorleesdagen samen met de peuters van Bijdehand

28 januari 2018 - Op 24 januari zijn wij van start gegaan met de Nationale Voorleesdagen. Dit deden we door naar een voorstelling van "Sssst! De tijger slaapt" te kijken samen met de peuters van Kinderopvang Bijdehand.

Kinderen op onderzoek in de Speeldernis

Kinderen op onderzoek in de Speeldernis

17 januari 2018 - Vandaag zijn we met een groep van 10 kinderen uit verschillende groepen naar de Speeldernis(een natuurspeeltuin) gegaan. We hebben hagel en wind getrotseerd en zijn op onderzoek gegaan naar wat er allemaal in de Speeldernis is en wat we bij ons straks in het nieuwe groene plein zouden willen hebben. Wat is leuk, kan door verschillende leeftijden gebruikt worden en kan educatief zijn. Veel ideeën zijn deze morgen geboren!

Het beginnetje voor ons groene plein is gemaakt!

Thema koffieochtend

Thema koffieochtend

10 januari 2018 - De eerste themakoffieochtend voor dit schooljaar was een feit. Na de inloop door alle klassen heen startte de koffieochtend om 9 uur. Deze ochtend werd het spits afgebeten door Marjanne Slot van Bibliotheek op school. Zij vertelde over boeken en voorlezen. Volgende maand is het de beurt van Carla Huson onze schoolmaatschappelijk werker.
Geboren: Sten

Geboren: Sten

28 december 2017 - Op donderdag 28 December om 4.50 uur is Juf Neiske bevallen van een zoon. Hij heet Sten. Met moeder en zoon is alles goed!
Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

20 december 2017 - Vandaag hebben we het samenwerkingscontract met “Bij de Hand” getekend. Met dank aan Barbera de Jong (VVE-coach en zorgcoördinator “Kinderopvang Pernis” ), Ester de Nijs (IB-er OBS de Plataan) en Marian Zom (Bouwcoordinator OBS de Plataan) ligt er nu een samenwerkingsbeleid rondom de doorgaande leerlijn om de overstap van leerlingen vanuit de kinderopvang naar onze school spoepel te laten verlopen en de ontwikkelingskansen van de leerlingen in Pernis te vergroten.

 

Staking

Staking

07 december 2017 - 

Beste ouders, verzorgers,

 

Vorige week stond in de nieuwsbrief een vooraankondiging van de stakingsdag op 12 december. Inmiddels is duidelijk dat de staking doorgang zal vinden en de school op 12 december definitief gesloten zal zijn.

 

Met vriendelijke groet,
Daphne Mutter
Directeur OBS de Plataan
1 2 3