Nieuws

Leerlingen van OBS De Plataan veilig over straat

Leerlingen van OBS De Plataan veilig over straat

05 oktober 2018 - 
De gymnastieklessen in Pernis worden sinds kort gegeven in de Wijksportvoorziening De Bonte Koe aan de Ring. Dat is nog best een aardige wandeling en zeker nu de donkere dagen van de herfst en winter er aankomen is het veiliger voor de jongste leerlingen om extra op te vallen in het verkeer.

 
Lees meer ›

Ouderavond

Ouderavond

21 september 2018 - 

Samenwerken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen succesvol zijn.

Ieder kind kan leren!

Waarom meedenken over de toekomst van de school?

Hoe organiseren wij deze toekomst samen met u?

Welke bijdrage kunt u leveren als het gaat over leren van leerlingen?

 

Na deze ouderavond heeft u een bijdrage geleverd aan de toekomst van onze school, heeft u een beter begrip voor de zienswijze van andere ouders, bent u meer betrokken bij de toekomst van de school en u heeft meer het idee dat samenwerken leidt tot goede resultaten.

 

Als u in gedachten terug gaat naar bijvoorbeeld het invullen van een oudertevredenheidspeiling, wat heeft dat u opgeleverd? Wat levert het de school op? Meestal levert een klein gedeelte van de ouders de peiling in. Een veel gehoorde klacht is dat er met de uitkomsten toch niets wordt gedaan.

Maar wat nu als u wel indirect invloed kunt uitoefenen? Wat nu als er wel naar u wordt geluisterd? Geeft dat u en uw kind(eren) ook een fijn gevoel?

 
Lees meer ›

Start aanleg van het groene plein

Start aanleg van het groene plein

07 september 2018 - Deze week zijn ze dan eindelijk begonnen met de aanleg van het groene plein. Nou ja, aanleg. Eerst moet er heel veel worden weggehaald.
Lees meer ›
Staking Primair Onderwijs

Staking Primair Onderwijs

02 september 2018 - Beste ouder(s), verzorger(s),
 
Op woensdag 12 september 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland een dag staken.
De leerkrachten op de Plataan staken op 12 september allemaal mee. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen).
 
 
Lees meer ›
Juf Sylvia gaat weg van de Plataan

Juf Sylvia gaat weg van de Plataan

07 augustus 2018 - Vandaag vertelde Juf Sylvia dat zij weggaat van de Plataan. Wij moeten haar helaas laten gaan omdat dit haar beslissing is. Zij stuurde de ouders van De Plataan het volgende bericht.
Lees meer ›
Uitreiking cheque Mini-roparun

Uitreiking cheque Mini-roparun

26 juni 2018 - Woensdag 20 juni werd de cheque uitgereikt aan de Pretrunners voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. We hadden wel zo'n € 3807,- bij elkaar gelopen. Super trots op onze kinderen!

Nieuwe directeur van de Plataan is bekend!

14 juni 2018 - 

 

 

Geachte ouders en verzorgers,

 

Zoals u weet is Daphne Mutter al geruime tijd ziek. In goed overleg is besloten, dat zij niet terugkeert naar de Plataan.

We zijn blij u te kunnen vertellen dat de nieuwe directeur voor de Plataan bekend is.

Dit is Hans Goedegebuur, momenteel adjunct-directeur en waarnemend directeur op basisschool de Plevier in Hoogvliet. Hans Goedegebuur heeft verschillende leidinggevende functies binnen ons bestuur bekleed. Zo heeft hij 4 jaar zelfstandig een locatie van obs de Plevier geleid. Hij heeft veel zin om deze nieuwe uitdaging op te pakken.

 

De heer Goedegebuur start meteen na de zomervakantie. We vinden een goede en warme overdracht belangrijk. Ook de medezeggenschapsraad hecht hier veel waarde aan. Daarom blijft interim-directeur Hildo Buit het komende schooljaar nog op de achtergrond betrokken bij de school, voor ongeveer één dag in de week.

 

Nog voor de zomervakantie is er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe directeur. Daarover ontvangt u later meer informatie.

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de heer Buit.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Lesterhuis

Bovenschools directeur stichting BOOR

 

Interim-Directeur

Interim-Directeur

19 maart 2018 - 

Rotterdam, 19 maart 2018

 

Betreft: aanstelling interim-directeur

 

Geachte ouders en verzorgers,

 

Met deze brief informeer ik u dat u vanaf vandaag een nieuw gezicht zult zien op

school. De heer Hildo Buit is toegevoegd aan het team van de Plataan als interimdirecteur. Hij vervangt directeur Daphne Mutter die, vanwege persoonlijke

omstandigheden, langdurig afwezig is.

De afgelopen maanden zijn de taken van de directeur op voortvarende wijze

waargenomen door adjunct-directeur Sylvia Buijtendijk. Hiervoor spreek ik mijn dank en waardering uit. Zij zal ook de komende periode naast Hildo Buit aanspreekpunt voor u blijven.

Hildo Buit is momenteel directeur van obs de Plevier, een andere school binnen ons schoolbestuur. Hij kan zich de komende tijd vrij maken om zich volledig te richten op de Plataan. Samen met het managementteam van de school zal hij het onderwijsproces verder begeleiden, met oog voor wat ieder kind nodig heeft.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de directie via directie@plataan-pernis.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Lesterhuis

 

Bovenschools directeur stichting BOOR

 

Er zijn nog geen actuele foto's aanwezig