Nieuws

Kinderen op onderzoek in de Speeldernis

Kinderen op onderzoek in de Speeldernis

17 januari 2018 - Vandaag zijn we met een groep van 10 kinderen uit verschillende groepen naar de Speeldernis(een natuurspeeltuin) gegaan. We hebben hagel en wind getrotseerd en zijn op onderzoek gegaan naar wat er allemaal in de Speeldernis is en wat we bij ons straks in het nieuwe groene plein zouden willen hebben. Wat is leuk, kan door verschillende leeftijden gebruikt worden en kan educatief zijn. Veel ideeën zijn deze morgen geboren!

Het beginnetje voor ons groene plein is gemaakt!

Thema koffieochtend

Thema koffieochtend

10 januari 2018 - De eerste themakoffieochtend voor dit schooljaar was een feit. Na de inloop door alle klassen heen startte de koffieochtend om 9 uur. Deze ochtend werd het spits afgebeten door Marjanne Slot van Bibliotheek op school. Zij vertelde over boeken en voorlezen. Volgende maand is het de beurt van Carla Huson onze schoolmaatschappelijk werker.
Geboren: Sten

Geboren: Sten

28 december 2017 - Op donderdag 28 December om 4.50 uur is Juf Neiske bevallen van een zoon. Hij heet Sten. Met moeder en zoon is alles goed!
Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

20 december 2017 - Vandaag hebben we het samenwerkingscontract met “Bij de Hand” getekend. Met dank aan Barbera de Jong (VVE-coach en zorgcoördinator “Kinderopvang Pernis” ), Ester de Nijs (IB-er OBS de Plataan) en Marian Zom (Bouwcoordinator OBS de Plataan) ligt er nu een samenwerkingsbeleid rondom de doorgaande leerlijn om de overstap van leerlingen vanuit de kinderopvang naar onze school spoepel te laten verlopen en de ontwikkelingskansen van de leerlingen in Pernis te vergroten.

 

Staking

Staking

07 december 2017 - 

Beste ouders, verzorgers,

 

Vorige week stond in de nieuwsbrief een vooraankondiging van de stakingsdag op 12 december. Inmiddels is duidelijk dat de staking doorgang zal vinden en de school op 12 december definitief gesloten zal zijn.

 

Met vriendelijke groet,
Daphne Mutter
Directeur OBS de Plataan

Vol verwachting klopt ons hart..........

04 december 2017 - 
Lees meer ›

Staking

02 december 2017 - 
Beste ouders/verzorgers,
 
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Op 5 oktober is onze school gesloten geweest in verband met de landelijke staking. Op dit moment ziet het er naar uit dat op 12 december wederom gestaakt gaat worden. De achtergrond van deze staking wordt in onderstaande brief van de PO raad uiteengezet. 
Deze week brengen wij in kaart welke leerkrachten bereid zijn om te staken. Komende week gaan directie en leerkrachten om de tafel om te praten over de manier waarop we de schooldag van de kinderen zo goed mogelijk kunnen inrichten, wanneer de leerkrachten op 12 december wederom massaal staken en de school daardoor gesloten blijft. Wanneer u hier als ouder een bijdrage aan zou kunnen leveren, horen we dat graag. 
Hieronder vindt u de brief, zoals die door de PO raad is gericht aan alle ouders van kinderen op basisscholen in Nederland. 

Met vriendelijke groet, 

Daphne Mutter
Directeur OBS de Plataan


Lees meer ›
Ouders en grootouders gezocht!! Hellllup!!!

Ouders en grootouders gezocht!! Hellllup!!!

30 november 2017 - 

 

In de onderbouw werken we met leesouders. In de bovenbouw zouden we ook graag hulpouders erbij willen op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Wij willen gaan werken met Spellingsprint en Rekensprint, dat is een programma voor de kinderen waarbij de automatisering onvoldoende op gang gekomen is. En Connect lezen en Ralfi lezen inzetten. Oefenen met lezen volgens een strategie ter verbetering van het tempo of de nauwkeurigheid. De leerkrachten komen handen tekort om dit zo veel mogelijk extra aan te kunnen bieden. Hoe vaker het aangeboden kan worden, hoe sneller het effect heeft op de leerling. 

Heeft u 1x per week tijd (30 min.) en vindt u het leuk om met een aantal kinderen te oefenen met tafels, woorden oefenen of lezen?

Meld u dan vóór 19 december aan bij de intern begeleider met uw naam, naam van uw kind, in welke groep uw kind zit en welke dag u kunt. Via enijs@plataan-pernis.nl 

U zal bij de klas van uw kind ingedeeld worden en zult uitleg krijgen over de activiteit. 

 

Afscheid juf Neiske

30 november 2017 - Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 5, 6 en 7,

 
Middels deze mail wil ik u laten weten dat Neiske Quicken na haar verlof niet terug zal komen op de Plataan.

Lees meer ›
Staking 5 oktober

Staking 5 oktober

27 september 2017 - Geachte ouders en/of verzorgers,

Zoals u langs diverse kanalen hebt kunnen vernemen, hebben de vakbonden voor donderdag 5 oktober 2017 een staking aangekondigd in het primair onderwijs. Deze staking is bedoeld om kracht bij te zetten aan de politieke wens van de organisaties die zijn verenigd in het PO-Front. Zij vragen om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor verhoging van de salarissen en verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs. Nu de stakingsoproep is gedaan, hebben alle werknemers in het primair onderwijs het wettelijke recht om op die dag te staken. Op onze school geven alle medewerkers gehoor aan de stakingsoproep.

Als lid van de PO-Raad en ook als individueel schoolbestuur ondersteunt ons schoolbestuur, BOOR, de oproep om een beter salaris en een aanvaardbare werkdruk in het primair onderwijs mogelijk te maken. Er dreigt een lerarentekort, terwijl we in de regio Rotterdam veel en goede leraren nodig hebben om het best mogelijke onderwijs te geven. Een ruimere bekostiging zou onze school en leraren in staat stellen om meer te investeren in ieder kind. Ook ons schoolbestuur BOOR vindt dit doel een collectieve actie waard. En ook onze werkgeversorganisatie, de PO-Raad, ondersteunt deze staking.

Voor u en uw kind betekent dit dat op donderdag 5 oktober onze school gesloten zal zijn. In beginsel wordt van ouders of verzorgers verwacht dat zij zich zelf inzetten om opvang te organiseren voor hun kind. De kinderopvangorganisatie “Bij de Hand” is bereid om extra kinderopvangfaciliteiten ter beschikking te stellen op de stakingsdag, voor de kinderen die normaal gesproken al naar de opvang gaan. Als u van de opvang gebruik wilt maken, dient u dit zo snel mogelijk te melden bij “Bij de Hand”.

Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking, maar wij vertrouwen erop dat deze op langere termijn bijdraagt aan méér en tevreden leerkrachten en dus beter onderwijs!

Wij hopen dat de ouders en verzorgers van de leerlingen van OBS de Plataan deze actie ook onderschrijven en hun kinderen thuis houden of elders onderbrengen. Het gaat tenslotte om het behoud van goed onderwijs voor onze kinderen.

 

Met vriendelijke groet namens het team van OBS de Plataan,

 

Daphne Mutter

Directeur OBS de Plataan

1 2 3