Actueel

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 5, 6 en 7,

 
Middels deze mail wil ik u laten weten dat Neiske Quicken na haar verlof niet terug zal komen op de Plataan.
Neiske neemt met pijn in het hart afscheid van ons allen, omdat ze weer in Limburg gaat wonen. Wij zullen haar enorm gaan missen. Juf Inge de Groot zal de groep van Neiske gaan draaien, zij gaat vijf dagen werken. En heeft al een aantal maandagen meegedraaid om de leerlingen te leren kennen. 
Hiermee kwamen er twee vacatures open te staan. De dinsdag en woensdag in groep 7 en de donderdag en vrijdag in groep 6.
 
Met man en macht is er gezocht naar geschikte leerkrachten om op deze dagen de lessen in deze groepen te verzorgen. Tot op heden hebben wij nog geen geschikte sollicitanten kunnen aannemen. Dit proces blijft lopen.
 
Onze oplossing voor de groepen 6 en 7 is als volgt:
Groep 6: Marja Amsterdam (ma, di, woe, vrij), Daphne Mutter (30-11-2017), overige donderdagen Virginia Hendriks (oud collega Daphne).
Groep 7: Rene Heemskerk (ma, di, do, vrij), de woensdagen worden ingevuld door Marian Zom en Ester de Nijs.
 
Ik ben heel blij dat de leerkrachten van de groepen (Rene en Marja) zich een extra dag beschikbaar stellen. Dit zorgt voor rust en veiligheid in deze groepen. Ook ben ik blij met de extra inzet van Marian en Ester. 
Voor de groepen 6 en 7 lopen er sollicitaties. Hierin zijn wij nog niet ver genoeg om mededelingen te doen. Zodra wij hierover meer kunnen vertellen, zal ik dit naar de ouders in de betreffende groepen mailen.
 
Mocht u zelf leerkrachten in uw familie- of kennissenkring hebben en met ons mee willen denken, dan komen we graag in contact met deze leerkrachten. Daarnaast zal er vanuit de oudergeleding van de MR zal er een brandbrief gestuurd worden naar het bestuur.
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 

Met vriendelijke groet,

Daphne Mutter

Directeur OBS de Plataan

 

Nieuws

Preview foto
Staking 5 oktober
27 sep 2017 - Geachte ouders en/of verzorgers,

Zoals u langs diverse kanalen hebt kunnen vernemen, hebben de vakbonden voor donderdag 5 oktober 2017 een staking aangekondigd in het primair onderwijs. Deze staking is bedoeld om kracht bij te zetten aan de politieke wens van de organisaties die zijn verenigd in het PO-Front. Zij vragen om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor verhoging van de salarissen en verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs. Nu de stakingsoproep is gedaan, hebben alle werknemers in het primair onderwijs het wettelijke recht om op die dag te staken. Op onze school geven alle medewerkers gehoor aan de stakingsoproep.

Als lid van de PO-Raad en ook als individueel schoolbestuur ondersteunt ons schoolbestuur, BOOR, de oproep om een beter salaris en een aanvaardbare werkdruk in het primair onderwijs mogelijk te maken. Er dreigt een lerarentekort, terwijl we in de regio Rotterdam veel en goede leraren nodig hebben om het best mogelijke onderwijs te geven. Een ruimere bekostiging zou onze school en leraren in staat stellen om meer te investeren in ieder kind. Ook ons schoolbestuur BOOR vindt dit doel een collectieve actie waard. En ook onze werkgeversorganisatie, de PO-Raad, ondersteunt deze staking.

Voor u en uw kind betekent dit dat op donderdag 5 oktober onze school gesloten zal zijn. In beginsel wordt van ouders of verzorgers verwacht dat zij zich zelf inzetten om opvang te organiseren voor hun kind. De kinderopvangorganisatie “Bij de Hand” is bereid om extra kinderopvangfaciliteiten ter beschikking te stellen op de stakingsdag, voor de kinderen die normaal gesproken al naar de opvang gaan. Als u van de opvang gebruik wilt maken, dient u dit zo snel mogelijk te melden bij “Bij de Hand”.

Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking, maar wij vertrouwen erop dat deze op langere termijn bijdraagt aan méér en tevreden leerkrachten en dus beter onderwijs!

Wij hopen dat de ouders en verzorgers van de leerlingen van OBS de Plataan deze actie ook onderschrijven en hun kinderen thuis houden of elders onderbrengen. Het gaat tenslotte om het behoud van goed onderwijs voor onze kinderen.

 

Met vriendelijke groet namens het team van OBS de Plataan,

 

Daphne Mutter

Directeur OBS de Plataan


Preview foto
Opening school
24 aug 2017 - Vandaag was de opening van ons gerenoveerde schoolgebouw. Eerst werden de ouders en kinderen toegesproken door Gerard Dijkman (interim-directeur) en Daphne Dudink- Mutter (nieuwe directeur). Daarna door Hans Lesterhuis (bovenschools directeur) en Jan Anker (directeur Meerbouw). De kinderen sprongen daarna het nieuwe schooljaar in. Natuurlijk was het een drukte van jewelste. Na het schooljaar in springen werd de gerenoveerde school samen met ouders bekeken.

Dinsdag 22 augustus starten niet haalbaar
18 aug 2017 - Beste ouders/verzorgers,

 

We hopen dat jullie een fijne zomervakantie gehad hebben. Vanmorgen hebben wij als team de school mogen bekijken. Wat een werk is er verzet. Men heeft keihard gewerkt, zelfs in de weekenden. Ook aankomend weekend wordt het werk voortgezet om de school maandag op te leveren. Het is fantastisch geworden, wat een verschil.

Zoals u in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft kunnen lezen, was het streven om dinsdag de leerlingen te kunnen ontvangen. Dit is niet haalbaar gebleken gezien, de inrichting, het uitpakwerk en lesvoorbereidingen op dinsdag nog niet gereed zijn. In goed overleg met elkaar en de bovenschoolsdirecteur hebben we besloten om donderdag 24 augustus 2017 te starten met de lessen. Opvang van de kinderen is voor dinsdag en woensdag niet mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Op donderdag 24 augustus 2017 willen we de school feestelijk openen. We hopen dat u aanwezig bent bij dit heugelijk moment. Na de opening op het plein heeft u de mogelijkheid om uw kind naar de klas te brengen en de school te bewonderen. Om 9.15 uur starten de lessen en starten wij het schooljaar 2017-2018. We hopen op een mooie samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Daphne en het team van de Plataan


Preview foto
Vordering in de verbouwing
15 aug 2017 -
Verschillende collega's zijn op school wezen kijken en er is door alle mensen daar ontzettend veel werk verzet met heel veel inzet en energie. De afgelopen weken is er zelfs in de weekenden doorgewerkt. Petje af voor iedereen!!
 
Het resultaat is er dan ook naar. Maar ...........
 
Dat het een megaklus zou worden was van te voren bekend en dat het van  alle betrokkenen het uiterste zou vergen om op tijd klaar te zijn was, gezien de grootte van het project, ook te verwachten.
 
Donderdag a.s. gaan alle leerkrachten kijken hoe de zaken ervoor staan. Wat we eventueel al kunnen inruimen. De bovenverdieping is bijna klaar maar aan de benedenverdieping moet nog aardig wat gebeuren. Even afwachten dus of alles op tijd klaar komt.